Formularz zgłoszenia odbioru elektroodpadów

BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO AGD
Pralka
Ilość (szt.)
Lodówka
Ilość (szt.)
Zamrażarka
Ilość (szt.)
Zmywarka
Ilość (szt.)
Kuchenka
Ilość (szt.)
ODBIÓR POZOSTAŁYCH ELEKTROODPADÓW - SPRAWDŹ WARUNKI

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „r.o.d.o.” informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 18, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000322739, NIP 0000322739. Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.electro@remondis.pl. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia odbioru elektroodpadów będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom spedycyjnym. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

WYKONAJ POPRAWNIE DZIAŁANIE*
+ =


* pola obowiązkowe do wypełnienia.

UWAGA!

Po wysłaniu formularza na podany w nim adres e-mail zostanie odesłane automatyczne potwierdzenie przyjęcia zlecenia. W razie braku wiadomości prosimy o sprawdzenie folderu Spam.

Brak e-maila zwrotnego potwierdzającego przyjęcie zlecenia oznacza konieczność powtórnego wysłania formularza.

W przypadku problemów z wypełnieniem lub wysłaniem formularza zalecamy skorzystanie z najnowszej wersji przeglądarki internetowej.